vleugels-blog

LIEFDE | De uren die vliegen, die jaren die liegen, ze zeggen doe rustig aan, er is tijd genoeg…

Als ik één ding van mijn ouders wel heb geleerd is dat je altijd kijkt naar wat je wel hebt en daar je schouders onder zet. Onvoorwaardelijke liefde, wat een rijkdom als je dat mag ervaren in je jeugd. Armen om je heen, die je vangen als je valt. Jaren die de tijd deden verglijden, leuke en verdrietige momenten, als in een sneltreinvaart door de zandloper van de tijd. Trots, rijkdom en dankbaarheid. Het zijn de woorden die ik kies als er in mijn oog een traan blinkt van weemoed en heimwee. De wortels van mijn jeugd bleken sterk genoeg om alle stormen te doorstaan en met het hoofd omhoog nieuwe richtingen in te slaan. “Je kunt pas goed voor een ander zorgen als je eerst goed voor jezelf zorgt” zei mijn moeder altijd en dat is wat ik nu doe. Mijn hart volgen en iedere dag opnieuw zoveel mogelijk mijn mooiste leven leven.

Ik dank en ik buig voor mijn ouders en broer die mij deze vleugels van huis uit hebben meegegeven.

xxx Chrisje

“Sometimes all we really need is someone to say: I believe in you!”